Inge van den Ende

Projectmanager

i.van.den.ende@panteia.nl
079-3222709

Inge van den Ende houdt zich in haar werk al beleidsonderzoeker en -adviseur bij Panteia voornamelijk bezig met het onderwijsveld. Ze heeft zowel ervaring met internationaal als nationaal onderzoek binnen alle onderwijssectoren. Haar expertise ligt bij het v(mb)o en het hbo maar ook op veel sectoroverstijgende onderwerpen zoals professionalisering van leraren, voortijdig schoolverlaten, passend onderwijs en invoering en gebruik van referentieniveaus voor talen. Verder heeft Inge veel ervaring met het evalueren van onderwijsbeleid en doorlichting/evaluatie van de kwaliteit en specifiek de macrodoelmatigheid van (nieuwe) opleidingen. De doelgroepen in deze onderzoeken variëren van studenten/leerlingen, docenten en ouders tot leidinggevende van onderwijsteams, directeuren, besturen, experts, belangenorganisaties en beleidsmakers.