Manfred Kindt

Projectmanager

m.kindt@panteia.nl
079-3222415

Manfred Kindt is themamanager Monitoring en Business Intelligence en werkt sinds 1996 bij Panteia. Manfred heeft gestudeerd aan de Universiteit Wageningen aan de faculteit Wiskunde waar hij de opleiding systeemkunde met als specialisatie Logistiek heeft afgerond. Integrale goederenstroombesturing en Bestuurlijke informatiekunde stonden centraal in deze opleiding. Manfred is de afgelopen 18 jaar gespecialiseerd in transportsectoronderzoek. Daarin is hij actief op het snijvlak van bedrijf en beleid met zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Sinds september 2012 is hij binnen Panteia verantwoordelijk voor het team bedrijfsvergelijking en business intelligence. Als projectleider fungeert hij als bruggenbouwer tussen klantwensen en technische oplossingen.