Sander van der Meulen

Projectmanager

s.van.der.meulen@panteia.nl
079-3222351

Sander van der Meulen is senior consultant/projectleider in de themagroep Goederenvervoer en Infrastructuur en werkt sinds 2005 bij Panteia. Sander heeft gestudeerd aan de Hogeschool voor Economische Studies, waar hij de opleiding Logistiek en Economie heeft afgerond. De expertise van Sander ligt voornamelijk in de vervoers- en verkeerssector. Hij is momenteel veel bezig met projecten gericht op het goederenvervoer over de weg, per binnenvaart of per spoor. Sander is actief op het snijvlak van bedrijf en beleid en doet zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Hij was de afgelopen periode onder andere projectleider van verschillende kostprijsvergelijkingen, sectorstudies, toekomstverkenningen, veiligheidsonderzoeken en consultancy opdrachten.